header normalny

Spotkanie informacyjne „ABC Funduszy Europejskich” przełożone z 26 listopada na 3 grudnia 2014 r.

Informujemy, że spotkanie informacyjne „ABC Funduszy Europejskich” w dniu 26 listopada, z przyczyn niezależnych od organizatora zostało odwołane. Wszystkie osoby, które zgłosiły się na ten termin, zapraszamy do udziału w spotkaniu 3 grudnia o godzinie 9.00.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane telefonicznie o zmianie terminu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne informacje o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 w tym na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czas i miejsce spotkania:

  • 3 grudnia 2014 r. (środa), godz. od 9.00 do 11.35;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (III piętro, sala nr 318).

Informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerami: (61) 626 61 92 lub (61) 626 61 93.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.