header normalny

Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 – spotkanie informacyjne w Lesznie

Zapraszamy na spotkania informacyjne inaugurujące działalność nowego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Tematem spotkań będą unijne programy wsparcia w okresie 2014-2020.

Termin: 5 grudnia 2014 r.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, sala nr 18.

Spotkanie adresowane jest do:

  • przedsiębiorców,
  • osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

Cel spotkania:

przedstawienie ogólnych informacji o planowanym wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz o standardach funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.