header normalny

Wielkopolski InfoBus Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o mobilnej akcji promocyjnej Wielkopolski InfoBus EFS, która będzie prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego w dniach od 4 do 11 czerwca 2014 r.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o efektach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie bezpośrednio do mieszkańców powiatów: kępińskiego, pilskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, poznańskiego. Podczas spotkania zostaną ukazane przykłady dobrych praktyk oraz rezultatów, jakie odnieśli mieszkańcy Wielkopolski dzięki skorzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach akcji zostanie zorganizowany plenerowy punkt informacyjny o komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miejscowościach:

  • 4.06.2014 r. – Kępno;
  • 5.06.2014 r. – Piła;
  • 6.06.2014 r. – Kalisz;
  • 7.06.2014 r. – Leszno;
  • 9.06.2014 r. – Wolsztyn;
  • 10.06.2014 r. – Nowy Tomyśl;
  • 11.06.2014 r. – Swarzędz.

W Wielkopolskim InfoBusie EFS pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu będą udzielać informacji m.in. na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, np. w formie mikropożyczki na założenie działalności gospodarczej, a także unijnych szkoleń językowych oraz komputerowych. Ponadto, oferowane będą porady w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych po 31 grudnia 2012 r., przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Podczas wydarzenia przewidziano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży – quizy, gry, zabawy, warsztaty plastyczne związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy!

Data publikacji: 02.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń