header normalny

Szkolenie z rozliczania projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Leszna zaprasza na szkolenie z zasad rozliczania projektów WRPO. Na spotkanie zapraszamy, w szczególności, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Czas i miejsce spotkania:

  • 22 marca 2013 r. (piątek), godz. od 10.00 do 13.00,
  • Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z:

  • zasadami rozliczania i obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z dokumentów programowych;
  • strukturą generatora wniosku o płatność;
  • opisem dokumentów księgowych;
  • trwałością projektu i obowiązkiem przechowywania dokumentacji.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – pracownik Wydziału Płatności w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego oraz konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 marca 2013 r.:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie pod ww. numerami telefonów.

Data publikacji: 11.03.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń